Informační centrum
Články & Aktuality

Vloženo:
28.04.2015
Autor:
Administrator
Zpět

Milí návštěvníci,

v roce 2015 byl ve spolupráci s partnerskou obcí Makov realizován mikroprojekt Javornický hřebeň spolufinancovaný z prostředků Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 částkou 17 868,87 EUR.

V dolní části obce v blízkosti kruhového objezdu byl instalován panoramatický informační systém s letní a zimní panoramatickou mapou, na nichž jsou kromě turistických, cykloturistických a běžeckých tras formou piktogramů vyznačeny také lyžařské areály, ubytovací a hostinská zařízení a ostatní zařízení doplňkových služeb cestovního ruchu, s textovým displejem s aktuálními informacemi, důležitými telefonními kontakty a základními informacemi o partnerských obcích. V nákladu 2 000 ks byly rovněž zhotoveny informační letáky, které jsou distribuovány prostřednictvím Informačního centra ve Velkých Karlovicích a OÚ Velké Karlovice a Makov.

Realizace tohoto systému je oceňována návštěvníky i obyvateli společné příhraniční oblasti a znamená další krok k vyváženému rozvoji cestovního ruchu v naší atraktivní oblasti.

Také realizace tohoto projektu jednoznačně přispěla k vytvoření a upevnění přeshraničních vztahů, k odstraňování bariér v rozvoji přeshraničních kontaktů, ke zlepšení životních podmínek a posílení společného hospodářského území. Proto bude také ve stávajícím programovém období ve spolupráci se slovenskými partnery snaha o realizaci dalších záměrů, jejichž příprava již v současné době probíhá.

Za úspěšnou realizaci patří velké díky všem, kteří se jakkoliv na implementaci projektu podíleli.
Kristýna Jakešová
koordinátor projektu
FOND MIKROPROJEKTŮ