Karlovjanky
Pěvecký sbor žen z Velkých Karlovic

Velké Karlovice Bohatství písniček, pomístních názvů, přísloví, pověstí, her, hádanek a jiného lidového umění nám zanechali naši předkové. Do dnešních dnů se vypráví o vynikajících zpěvačkách a zpěvácích. Jména Františka a Josef Kretíkovi, Anežka Křenková, Zdeňka a František Škarpichovi, Karla Kvintová, Jan Stavinoha - výborný odzemkář. Druhým vynikajícím odzemkářem je Luboš Oravec.

Zpívalo se hodně doma, při práci a ty nejlepší zpěvačky byly najímány na zpěv hečených, kterými se ohlašoval konec žní. Stejně jako helekačky se nesly zpěvy od kopečku k hoře. Po druhé světové válce se začaly zpěvačky scházet pod vedením Zdeňka Kašpara a s ním nacvičily první pásmo hečených. Zpívaly ho v Rožnově pod Radhoštěm a měly úspěch. V dalších letech stála v čele ženění Zdeňka Škarpichová. V roce 1978 převzala vedení Helena Mičkalová, která vede Karlovjanky do dnešních dnů. Zpívaly několikrát ve Strážnici, na různých festivalech, v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, ale hlavně doma a v okolí. Ročně 25 a více vystoupení Rozhodly se, že se pokusí zachránit a udržet helekačky i hečené. Zemědělství totiž potkaly takové změny, že se nepase dobytek a žně rovněž se vytrácejí. Stejné je to, s původními zpěvačkami. Už jen několik žen je dovede zazpívat tak, jak se kdysi hečené a helekačky zpívaly. V první řadě je to sólistka a nejlepší zpěvačka paní Jiřina Bolfová, Vlasta Chudějová, Ludmila Horáková, Marie Vašutová, Marie Martináková. Však se několikrát rozhodl je natočit rozhlas a televize. Jsme rády, že o nás Dr. Jiří Plocek zařadil zmínku ve své publikaci Hudba středovýchodní Evropy, že se ve Velkých Karlovicích zpívá z nepřerušené tradice a nás označil za svérázné Karlovjanky.

Jan Rokyta
hudební řežisér a kamarád

Dramaturgie a sestava: Helena Mičkalová
Hudební spolupráce a režie: Jan Rokyta
Mistr zvuku: Lubomír Výrek

Zpívají: „KARLOVJANKY" - ženská pěvecká skupina z Velkých Karlovic, umělecká vedoucí Helena Mičkalová, (2, 4-6, 9-11, 13-16, 18-20, 23-26, 28-31)

Předzpěvují: Jiřina Bolfová, Vlasta Chudějová, Ludmila Horáková, Marie Vašutová, Jana Křenková, Anna Koňaříková

Sólo zpěv: Jiřina Bolfová (4, 5), Ludmila Horáková (8, 21 ), Marie Jurečková (8)

Recitují a vyprávějí: Vlasta Chudějová (3, 7, 17), Ludmila Horáková (12, 22, 27)

Hudební improvisace a doprovody: Jan Rokyta - cimbál (1, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 32), Pavel Rokyta - cimbálek (32)

Nahrávka vznikla v hudebním studiu ČESKÉHO ROZHLASU v OSTRAVĚ ve dnech 29. a 30. září 2006. CD je možno zakoupit v informačním centru Velké Karlovice nebo na Obecním úřadě Velké Karlovice.