Obecní úřad

Články & Aktuality

Vloženo:
03.05.2016
Autor:
Administrator
Zpět

Pouť ve Velkých Karlovicích 2016

Pokyny obce pro přidělování prodejních míst na pouti ve Velkých Karlovicích

1. Pořadatelem je Obec Velké Karlovice, 756 06 Velké Karlovice č.1 .

2. Zájemce o prodejní místo je povinen nejpozději do 15.07.2016 vyplnit žádost uveřejněnou na webu obce www.velkekarlovice.cz. V žádosti vyplní identifikační údaje prodejce, sídlo podnikání, IČO, email, telefon, sortiment zboží, požadované metry prodejního místa a požadavek na konkrétní dny.

3. Prodejní místo bude přiděleno na základě písemné žádosti doručené na adresu obecního úřadu nebo zasláním emailu na adresu uctarna@velkekarlovice.cz.

4. Velikost prodejního stánku uvádějte rozměr stánku : délka x hloubkav metrech

5. Cena prodejního místa dle Obecně závazné vyhlášky 1/2003 Obce Velké Karlovice je 50,- Kč/m2 za den.

6. Místa pro stánkový prodej budou rezervována po zaplacení poplatku a to převodem na účet Obce Velké Karlovice, číslo účtu 1765312369/0800, variabilní symbol 1343 xxxx (číslo přiděleného prodejního místa ) nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Po úhradě bude vydáno potvrzení o zaplacení poplatku. Tento doklad je nutné mít při kontrole v den konání pouti. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do čtvrtku 4.8.2016, v případě nezaplacení, bude prodejní místo nabídnuto jinému zájemci.

7. Prodejci si mohou zarezervovat prodejní místo na pátek, sobotu a neděli. Obsazení stánku je nutné dodržet do 10.hodiny ranní v sobotu a do 8.hodiny ranní v neděli. V případě nedodržení těchto podmínek , prodejní místo nabídneme jinému zájemci.

8. V případě nedostatku prodejních míst budou mít přednost rezervace s  vícedenním pronájmem.

9. Stánek či prodejní zařízení smí být postaven jen na místě, které má prodejce předem rezervované, a které mu bylo přiděleno. Prodejce nesmí zasáhnout svým stánkem do prostoru dalších vyznačených míst.

10. Prodejci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.

Počet žádostí je omezen prostorem a termínem podání.


Ve Velkých Karlovicích dne 2.5.2016
Miroslav Koňařík
starosta obce

Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice

NABÍDKA PRÁCE VSETÍN A OKOLÍ

Volná místa Vsetín

POČASÍ

Předpověď: Zlínský kraj / In-počasí
Projekty EU
Projekty EU
Projekty EU
Otevřené brányCzechpointCzechpoint

Doporučené webové prohlížeče:


Chrome

Firefox

Opera