Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

1. Oficiální název
Obec Velké Karlovice

2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./

3. Organizační struktura
Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyřizování záležitostí pro občany:
- evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu,
- příjem písemných žádostí, stížností, podnětů a pošty,
-výběr poplatků podle platné obecně závazné vyhlášky obce zajišťuje správce poplatku, kterým je Obecní úřad Velké Karlovice

Příspěvkové organizace
Obec Velké Karlovice je zřizovatelem příspěvkových organizací:
Základní škola Velké Karlovice http://www.zsvk.cz
Mateřská škola Velké Karlovice MŠ Mateřská škola Velké Karlovice http://ms.velkekarlovice.cz
Informační centrum http://velkekarlovice.cz/informacni-centrum

4.Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu
Obec Velké Karlovice (Obecní úřad Velké Karlovice)
Velké Karlovice 1
756 06

4.2 Úřední hodiny
Pondělí a středa 7:00-11:30 12:00-16:30
Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku telefonicky
Úřední hodiny

4.3 Telefonní čísla
Telefon: 571 444 260, 571 422 424

4.4. Adresa internetové stránky
www.velkekarlovice.cz

4.5 Elektronické adresy obce a úřadu
ou_karlovice@volny.cz
velkekarlovice@volny.cz
matrika@velkekarlovice.cz

5. Platby
Bezhotovostně na účet České spořitelny a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 176 531 2369/0800
Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je rodné číslo poplatníka
Hotovostně na obecním úřadě

6. IČO
00304417

7. DIČ
CZ00304417

8. Źádosti o informace
Písemně

9. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Velké Karlovice
Postup při podávání žádostí o informace viz zákon č. 106/1999 Sb.,
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakon

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Obec Velké Karlovice

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Velké Karlovice
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

11. Opravné prostředky
Žádosti o informace http://portal.gov.cz/portal/obcan


12. Důležité předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce

13. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Obec Velké Karlovice

Výroční zpráva za rok 2018


Obec Velké Karlovice

Výroční zpráva za rok 2017


Obec Velké Karlovice

Výroční zpráva za rok 2016


Obec Velké Karlovice

Výroční zpráva za rok 2015


Obec Velké Karlovice

Výroční zpráva za rok 2014


14. Rozpočet obce

Obec Velké Karlovice

Upravený rozpočet na rok 2017


Obec Velké Karlovice

Schválený rozpočet na rok 2017


Obec Velké Karlovice

Schválený rozpočet na rok 2016


Obec Velké Karlovice

Schválený rozpočet na rok 2015


Obec Velké Karlovice

Upravený rozpočet roku 2016


Obec Velké Karlovice

Upravený rozpočet roku 2015

Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice

NABÍDKA PRÁCE VSETÍN A OKOLÍ

Volná místa Vsetín

POČASÍ

Předpověď: Zlínský kraj / In-počasí
Projekty EU
Projekty EU
Projekty EU
Otevřené brányCzechpointCzechpoint

Doporučené webové prohlížeče:


Chrome

Firefox

Opera