PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Územní plán Velké Karlovice

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

prioritní osa 5

NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE

oblast intervence 5.3

MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK

5.3b)

MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK – PODPORA TVORTY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Název projektu: Územní plán Velké Karlovice

Návrh územního plánu byl zpracován a předán obci dne 27. 6. 2014. Projekt nového územního plánu Velké Karlovice, který byl zpracován s podporou Integrovaného operačního programu, zahrnuje v rámci 1. etapy zpracování návrhu územního plánu ke společnému jednání a ve 2. fázi zpracování územního plánu k veřejnému projednání. Územním plánem je řešeno celé správní území obce Velké Karlovice s vyznačením vazeb na území sousedních obcí.

Celková plocha řešená územním plánem je 80,79 km2.

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 477 000,- Kč.

Financování nového územního plánu bylo podpořeno z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ze státního rozpočtu ve výši 71 550,-Kč a z prostředků EU v částce 405 450,-Kč.

Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice
Fotoalerie - Velké Karlovice

POČASÍ

Předpověď: Zlínský kraj / In-počasí
Projekty EU
Projekty EU
Projekty EU
Otevřené brányCzechpointCzechpoint

Doporučené webové prohlížeče:


Chrome

Firefox

Opera