Turistika

Velké Karlovice

Vyznačené turistické trasy v okolí Velkých Karlovic zavedou návštěvníky obce do typicky valašské krajiny s loukami, vzrostlými lesy a s roztroušenými valašskými chalupami. Mohou se projít chráněným jedlobukovým pralesem Razula, v němž se dochovaly až dvě stě let staré buky a jedle, nebo navštívit unikátní přírodní jezero v údolí Jezerné, které v dávných dobách vzniklo po sesuvu půdy. Inspiroval se jím spisovatel Karel Jaromír Erben, jehož pověst Karlovské jezero vyšla v knize Národní pohádky.

Cílem turistických cest je také pramen Vsetínské Bečvy, vyznačený pod kopcem Trojačka, nová rozhledna na vrcholu Čarták, místo nazývané Tři kříže na Ztracenci v pohoří Javorníků nebo Benešky, kde se na horských svazích vyskytují vzácné druhy rostlin. Odborníci zjistili v 90. letech v těchto místech třináct druhů orchidejí. Navštěvníci Velkých Karlovic mají příležitost spatřit při svých výletech do okolí také původní jalovcové pastviny, typické pro Valašsko, nebo si prohlédnout staleté tisy, prohlášené za přírodní památku. Dva z nich rostou v Léskovém na Bařině pod Bedskydem, další v údolích Podťaté a Jezerné.

Foto: Zdeněk Hartinger

Další inormace u o turistických akcích naleznete na stránkách turistů z Velkých Karlovic.


Cykloturistika

Velké Karlovice Krajina Velkých Karlovic je díky své členitosti ideální pro cykloturistiku. Oblastí vede několik značených cykloturistických tras. Vyznačené cykloturistické trasy v okolí Velkých Karlovic zavedou návštěvníky do typicky valašské krajiny s loukami, vzrostlými lesy a s roztroušenými valašskými chalupami. Mohou obdivovat chráněný jedlobukový prales Razula, v němž se dochovaly až dvě stě let staré buky a jedle, nebo navštívit přírodní jezero v údolí Jezerné, které v dávných dobách vzniklo po sesuvu půdy. Vyhledávaným turistickým cílem jsou také pramen Vsetínské Bečvy, vyznačený pod kopcem Trojačka, nová rozhledna na vrcholu Čarták nebo kopec Soláň nabízející unikátní výhled na pohoří Javorníků.

Foto: Administrator